IC - GB Zoom65 V3

COMING SOON - ZOOM65 V3

16 MÀU CASE

Bao gồm 5 màu mới: Aquamarine, Klein Blue, Peach Fuzz, Viva Magenta, Cafe Brown

4 VERSION CASE

TAIL LIGHT ACCENT

Giựa theo kết quả của những lần IC gần đây, Wuque Studio và Meletrix đã thêm tùy chọn Transparant Version

Screwless Quick Assembly System

7 MOUNTING STRUCTURE

7 Mounting System - Từ cũ đến mới, từ truyền thống đến hiện đại

(Các kết cấu này đều khả dụng và có thể dễ dàng thay đổi)

 

 

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng