Bài viết xem nhiều

Đang cập nhật bài viết

Bạn đã xem

Hướng dẫn sử dụng ABM066

Nguyễn Phước Minh | 24/10/2023

Hướng dẫn sử dụng cơ bản

Cảm ơn bạn đã mua bàn phím cơ CIDOO ABM066, Chúng tôi

hy vọng bạn sẽ hài lòng với sản phẩm cũng như dịch vụ mà bạn nhận được.

Sau đây là phần giới thiệu chi tiết về chức năng và hoạt động phương pháp của sản phẩm này.

 

Phím nóng mặc định

Giữ các phím được liệt kê FN + để kích hoạt

FN+A: Hệ thống Windows

FN+S: Hệ thống Mac

FN+1!: F1

FN+2@: F2

FN+3#: F3

FN+4$: F4

FN+5%:F5

FN+6^:F6

FN+7&: F7

FN+8*: F8

FN+9( : F9

FN+0): F10

FN+-_: F11

FN+=+: F12

FN+PGUP: CHÈN

FN+PGDN:XÓA

FN+ ESC: Nhấn và giữ FN+ ESC trong 3 giây để đặt lại bàn phím về

cài đặt của nhà máy.

FN+ENTER: Chuyển đổi cấu hình LCD

FN+X : LCD BẬT/TẮT

 

Kết nối ba chế độ có dây USB/BT5.0/2.4G:

Wired Mode:

Vui lòng chuyển công tắc chế độ sang giữa (chế độ có dây). (Từ trái sang phải

là BTCó dây2.4GHz) rồi cắm cáp USB vào máy tính của bạn,

Đèn LCD sáng nghĩa là kết nối thành công.

 

Hướng dẫn ghép nối Bluetooth®:

 

Thực hiện các bước sau để ghép nối bàn phím này với (các) thiết bị của bạn.

1.Bàn phím Bluetooth CIDOO ABM066 có thể được ghép nối với tối đa ba

các thiết bị cùng một lúc. Vui lòng chuyển đổi chế độ sang Bluetooth

chế độ .(Từ trái sang phải là BTCó dây2.4GHz). Nhấn và giữ FN + Q hoặc

FN+W hoặc FN+E trong 3~5 giây để vào chế độ ghép nối. Lúc này, Màn hình

sẽ nhấp nháy nhanh biểu tượng BT1/BT2/BT3 cho biết bàn phím đã sẵn sàng

kết nối.

2.Mở cài đặt Bluetooth trên thiết bị của bạn và quét tìm các thiết bị khả dụng.

Xác định vị trí và chọn mục nhập tên thiết bị. “CIDOO ABM066-1” cho FN+Q ;

CIDOO ABM066-2” cho FN+W , “CIDOO ABM066-3” cho FN+E .

3.Khi bàn phím đã kết nối với thiết bị của bạn, biểu tượng thiết bị trên màn hình sẽ

sẽ ngừng nhấp nháy và đèn sáng cho biết ghép nối Bluetooth đã thành công.

Bấm nhanh các phím "FN" và "Q" hoặc "FN" và "W" hoặc "FN" và "E" để chuyển đổi

thiết bị Bluetooth được ghép nối.

Kết nối Bluetooth có bộ nhớ. Nó sẽ ngắt kết nối khi tắt nguồn

bàn phím và bàn phím sẽ kết nối lại với thiết bị cuối cùng khi

đã bật .

 

Hướng dẫn kết nối 2.4GHz:

 

1. Vui lòng chuyển công tắc chế độ sang chế độ 2.4GHz. Từ trái sang phải là

BT Có dây2.4GHz. Màn hình sẽ nhấp nháy biểu tượng 2.4G nhanh chóng

2. Cắm đầu thu vào cổng USB của thiết bị, biểu tượng 2.4g sẽ ngừng nhấp nháy

và đèn sáng nghĩa là kết nối thành công.

 

Hướng dẫn ghép nối 2.4GHz:

 

Bàn phím chế độ 2.4GHz được ghép nối mặc định. Nếu bạn cần ghép nối lại 2.4GHz

chế độ, vui lòng thực hiện các thao tác sau:

Nhấn và giữ phím FN+R để vào chế độ ghép nối 2.4G. Lúc này, màn hình

sẽ nhấp nháy nhanh biểu tượng 2.4G, Cắm dongle 2.4G vào cổng USB. Sau khi

kết nối thành công, màn hình sẽ ngừng nhấp nháy.

 

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng