Bài viết xem nhiều

Đang cập nhật bài viết

Bạn đã xem

Hướng dẫn sử dụng FL-Esports OG104

Nguyễn Phước Minh | 10/06/2024

Hướng dẫn sử dụng FL-Esports OG104
Phương thức kết nối Wired mode:
Gạt công tắt về chính giữa
Phương thức kết nối 2.4G :
- FN+ 4 : Nhấn phím kết hợp FN trong 3 giây để vào chế độ máy thu ghép nối 2.4G
Phương thức kết nối BLT :
- FN + 1 : Nhấn để chuyển sang thiết bị BT 1 và nhấn 3S để vào ghép nối
- FN + 2 : Nhấn để chuyển sang thiết bị BT 2 và nhấn 3S để vào ghép nối
- FN +3 : Nhấn để chuyển sang thiết bị BT 3 và nhấn 3S để vào ghép nối

Hướng dẫn sử dụng tổ hợp phím
1. Các phím tắt FN
- FN + ESC : Nhấn và giữ trong 2 giây để khôi phục chế độ xuất xưởng, Nhấn nhanh một lần để chuyển cách áp dụng chức năng F1-F12 W/ FN hoặc W/O FN trong hệ thống MAC
- FN + Left Win : Khóa hoặc mở khóa phím WIN (Hệ thống iOS_MAC tự động mở khóa)
- FN + ~ : Nhấn giữ 2 giây để chuyển sang Win/Mac 
- FN + CTRL Phải : Chuyển đổi chế độ ánh sáng đầy đủ
- FN + ALT phải : Công tắc hướng đèn nền
- FN + SHIFT Phải : Công tắc màu đèn nền
 - FN + INS : Chuyển đổi màu nền
 - FN + DEL : Chuyển đến đèn nền tĩnh
- FN + LÊN/ Xuống : Thay đổi độ sáng của đèn nền, tăng sáng hơn và giảm tối hơn
- FN + Trái/ Phải : Thay đổi tốc độ đèn nền, trái đi chậm và phải nhanh
- FN + Backspace : Truy vấn nguồn pin ở chế độ BT. (chỉ khi pin được cấp nguồn riêng)

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng