Bài viết xem nhiều

Đang cập nhật bài viết

Bạn đã xem

Hướng dẫn keymap QMK VIA

Nguyễn Phước Minh | 29/07/2023

Phần 1. Các tiền tố cần chuẩn bị

– Trang chủ của Via: https://caniusevia.com/

– QMK Toolbox Download: Mediafire Link dự phòng | Fshare

– Check keyboard có được hỗ trợ hay không tại: https://caniusevia.com/docs/supported_keyboards

– Link download firmware Via cho keyboard: https://caniusevia.com/docs/download_firmware

– Download Via software: Mediafire | download Link dự phòng | Fshare

Lưu ý : mọi người tìm tải đúng file json của từng phím (do mỗi phím cần 1 file json khác nhau)

Phần 2. Hướng dẫn Keymap bằng Via

Keymap cơ bản, chỉnh layout, vị trí các nút cơ bản

1. Keymap cơ bản

  • Tại đây bạn có thể thay đổi vị trí của các nút trên bàn phím, có hỗ trợ tới 5 layer FN, nút M(o) chính là nút FN, số trong ngoặc cho layer tương ứng
  • Các nút ở dưới là các nút chức năng để bạn có thể gán, từ các nút cơ bản, multimedia, macro….
  • Tại tab Layout dùng để tỉnh chỉnh các nút đặc biệt như split spacebar….

2. Macro:

  • Tại tab keymap, bạn cần set vị trí các nút macro, Via có hỗ trợ 15 nút macro
  • Tại tab macro, bạn điền phần chuỗi ký tự cần thực hiện, Via không hỗ trợ Unicode cho tiếng Việt, chỉ sử dụng được tiếng Anh. Nhưng nếu bạn nhập chuỗi ký tự như gõ tiếng Việt bình thường và bật cả Unicode trên PC, kết quả thu được vẫn là chuỗi tiếng Việt có dấu bình thường.

3. Save và load

  • Save để lưu lại file cài đặt, sau keymap lại cho dễ
  • Load để tải lại file đã lưu
  • Via keymap thời gian thực, nên khi bạn chỉnh lên App, bàn phím của bạn đã được chỉnh luôn trên đó rồi.
Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng