Bài viết xem nhiều

Đang cập nhật bài viết

Bạn đã xem

Hướng Dẫn Sử Dụng PAW65

Nguyễn Phước Minh | 10/01/2024

Bàn phím cơ Paw65KEY 2.4G Bluetooth + USB Hướng dẫn vận hành ba chế độ 

Phím mô tả hiệu ứng nút và ánh sáng

FN+|\ : Điều chỉnh chế độ ánh sáng, 16 loại hiệu ứng ánh sáng và đèn chuyển đổi
FN+DEL : Chuyển màu
FN+↑/↓ : Cộng và trừ độ sáng của đèn nền
FN+←/→ : Tốc độ đèn nền
FN+G : Chế độ kiểm tra 
FN+ESC : ~·
FN + TAB :  Một nút đèn trắng
FN + BACKSPACE : Nhấn và giữ 3S để khôi phục cài đặt gốc, bộ phát mặc định của đèn
FN+ right alt : Hiệu ứng đèn trang trí, công tắc, hỗ trợ driver gỡ lỗi, đèn
màu sắc, tốc độ và độ sáng
FN+Z : Chuyển sang MAC, nút Z nhấp nháy màu đỏ 3 lần để khôi phục ánh sáng mặc định
tác dụng
FN+X : Chuyển sang WIN, nút X nhấp nháy màu xanh lam 3 lần để khôi phục ánh sáng mặc định
tác dụng
fn+1~“+=” : F1~F12
FN+Win :Lock Win, flash trắng, mở khóa rồi khôi phục hiệu ứng ánh sáng mặc định , Win/ALT có thể hoán đổi cho nhau ở chế độ Mac, không cần khóa Windows


Kết nối Bluetooth :

FN + Q : nhấn giữ 3 giây Thiết bị ghép nối mã số 1: Nhập trạng thái ghép nối và thời gian
để ghép mã và tìm kiếm thiết bị là 120 giây. Nếu ghép nối thành công, nó sẽ hiển thị trạng thái đầu vào Bluetooth, nếu không, nó sẽ thoát khỏi trạng thái hiện tại và khôi phục về trạng thái trước khi ghép nối mã.
-Đèn LED chuyển sang trạng thái ghép nối trong quá trình ghép nối. phím Q
nhấp nháy nhanh màu xanh lam, sau khi ghép nối thành công, hiệu ứng ánh sáng sẽ được đồng bộ hóa.

FN+ Q : nhấn nhanh chuyển đổi trạng thái: Bluetooth được kết nối với Device1 , Khi Bluetooth không được kết nối và tìm kiếm Bluetooth thiết bị, phím W sẽ nhấp nháy chậm màu xanh lam trong khi ghép nối, sau khi thành công
kết nối, ánh sáng

FN + W : nhấn giữ 3 giây Thiết bị ghép nối mã số 2: Nhập trạng thái ghép nối và thời gian hoặc ghép nối mã
và tìm kiếm thiết bị là 120 giây. Nếu ghép nối thành công, nó sẽ hiển thị trạng thái đầu vào Bluetooth nếu không,nó sẽ thoát khỏi trạng thái hiện tại.
-Đèn LED chuyển sang trạng thái ghép nối trong quá trình ghép nối. Phím W
nhấp nháy màu xanh nhanh chóng, sau khi ghép nối thành công, hiệu ứng ánh sáng sẽ
được đồng bộ hóa.

FN + W : nhấn nhanh chuyển đổi trạng thái: Bluetooth được kết nối với Device2 , Khi Bluetooth không được kết nối và tìm kiếm Bluetooth thiết bị, phím W sẽ nhấp nháy chậm màu xanh lam trong khi ghép nối, sau khi thành công
kết nối, hiệu ứng ánh sáng sẽ được đồng bộ

FN + E : nhấn giữ 3 giây Thiết bị ghép nối mã số 3: Nhập trạng thái ghép nối và thời gian hoặc ghép nối mã
và tìm kiếm thiết bị là 120 giây. Nếu ghép nối thành công, nó sẽ hiển thị trạng thái đầu vào Bluetooth nếu không nó sẽ thoát khỏi trạng thái hiện tại
-Đèn LED chuyển sang trạng thái ghép nối trong quá trình ghép nối. Phím E nhấp nháy nhanh màu xanh, sau khi ghép nối thành công hiệu ứng ánh sáng sẽ được đồng bộ.

FN + E : nhấn nhanh Chuyển đổi trạng thái: Bluetooth được kết nối với Device3 , Khi Bluetooth không được kết nối và tìm kiếm thiết bị Bluetooth, phím E sẽ nhấp nháy chậm màu xanh lam trong khi ghép nối, sau khi kết nối thành công, hiệu ứng ánh sáng sẽ được đồng bộ hóa


Kết nối 2,4G Wireless :

FN + R : nhấn giữ 3 giây Vào trạng thái khớp, nút R nhấp nháy nhanh màu xanh lục và ngừng nhấp nháy nếu khớp thành công.

FN + R :  nhấn nhanh Chuyển đổi thiết bị không dây, khi kết nối thành công, nhấn phím R để
đồng bộ hóa hiệu ứng ánh sáng

Đèn báo bàn phím :

-Chỉ báo FN : Màu đỏ nhạt kéo dài khi nút FN đang sạc, khi ở mức thấp 3,3V, màu đỏ nhấp nháy nhanh,
và ở mức 3.0V, bàn phím sẽ tắt sau khi được sạc đầy. (khôi phục hiện tại
đèn báo chế độ trạng thái)

Đèn báo sạc/pin :
-Pin thấp : Chia sẻ với đèn FnSwitch, khi pin yếu đèn đỏ nhấp nháy nhanh.
-Chỉ báo sạc : Được chia sẻ với đèn FnSwitch, đèn đỏ nhấp nháy để báo đang sạc và có
không có dấu hiệu khi sạc đầy
-Kiểm tra pin : Nhấn FN + ALT trái để kiểm tra pin, dưới 3 lần nhấp nháy màu đỏ, trên 3 lần nhấp nháy màu xanh lục.


 

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng